FAGOMRÅDER I FRANKRIKE

Fast eiendom.
Vi bistår med det meste innen fast eiendom i Frankrike.
Strafferett.
Vi kan hjelpe!
Arv og skifte.
Etterlater dine foreldre seg eiendom i Frankrike?
Eiendomsmegling
i Frankrike er ikke som i Norge...
Øvrige fagfelt.
Vi kan bistå innen de fleste juridiske fagområder

Mer om fagområdene -sidene er under utvikling!

Fast eiendom

Vi bistår med det meste innen fast eiendoms rettsforhold og problemstillinger relatert til erverv, drift og avhending av fast eiendom over hele Frankrike.

 

  Gå til toppen av siden / temaet

 

Boligrett

Har du tenkt å leie ut din bolig i Frankrike må du være særdeles forsiktig og sikker på at du har tilstrekkelig sikkerhet for manglende betaling og skader.

Det er vanskelig og kan ta svært lang tid å få kastet ut brysomme leietakere. Dette gjelder spesielt i vinterhalvåret hvor franske myndigheter ikke gjennomfører utkastelser.

 

 

 

  Gå til toppen av siden / temaet

Arv og skifte

Arv og skifte kan by på problemer når alt du eier er i Norge. Situasjonen blir yterligere komplisert når du eier eiendom og løsøre i Frankrike.

Det skyldes at regelverkene "kolliderer". Både den norske og franske arvelov kommer til anvendelse på fordelingen av arven, men lovene sier ikke det samme. Ett par typiske eksempler på dette er:

- Gjenlevende ektefelles rettigheter (Begrepet uskiftet bo eksisterer ikke)

- Pliktdelsarv (i Norge 2/3 men i Frankrike avhengig av antall barn)

I tillegg har man problematikken med at den franske notarer ikke kjenner norsk lov og kan ha problemer med å forholde seg til at privatpersoner deler arven selv. Privat skifte eksisterer ikke i Frankrike, og de etterlyser ofte ofisielle stempler og bekreftelser. Vi har erfaring for at det hjelper at vi tar kontakt med notaren, forklarer hvordan arve- og skiftereglene er i Norge og kommer frem til en løsning som kan få en ellers fastlåst situasjon på gli.

 

 

 

  Gå til toppen av siden / temaet

Eiendomsmegling - eiendomsoverdragelser - omsetning av eiendom i Frankrike

Å navigere i det franske eiendomsmarkedet tar tid og er ikke like oversiktlig som det vi er vant til i Norge. Det finnes ikke én nettside som "Finn.no" hvor man kan finne bortimot alle eiendommer som er for salg, men er henvist til å oppsøke en rekke kilder og meglere og man sitter ofte igjen med følelsen av at det finnes en leilighet eller et hus der ute som man ikke vet om.

Når man endelig har funnet drømmeprosjektet begynner problemene med hvordan man skal få (tilstrekkelig) informasjon om eiendommen, hvordan legge inn et bud, hva gjør notaren og hvorfor trenger notaren alle disse opplysningene. Skal mn kjøpe det som privat selskap eller opprette et SCI?

Det er fullt mulig å kjøpe eiendom i Frankrike uten bistand av norsk(talende) megler eller advokat, men vi oppfordrer alle som ønsker å kjøpe eiendom i Frankrike om å kontakt med noen som har vært igjennom prosessen tidligere.

 

  Gå til toppen av siden / temaet
Strafferett

Er uheldig og kommer - fortjent eller ufortjent - i det franske politiets søkelys kan vi bistå deg med saken selv eller sette deg i forbindelse med gode franske forsvarsadvokater som snakker engelsk.

  Gå til toppen av siden / temaet
 
 
Øvrige fagfelt

Selv om vi oftest arbeider med saker relatert til eiendom og arv kan vi sammen med våre samarbeidsadvokater bistå med de fleste juridiske fagområder.

  Gå til toppen av siden / temaet

Prosessen i domstolene

Organiseringen av domstolene i Frankrike

 

Sivile saker

Behandling av sivile saker i domstolene

Les mer
Straffesaker

Behandling av straffesaker i domstolene

Les mer