Ressurser for informasjonssøkende kunder

Informasjonen er ment som tips og råd om juridiske problemstillinger for deg som er i en situasjon hvor du søker kunnskap tilpasset ditt ståsted.

På jakt etter gode råd?

Eksempelvis vil leietakere av bolig være interessert i de regler og frister som sikrer deres rettigheter og krav, mens utleiere på sin side må kjenne rettstilstanden for å kunne verne om sitt eierskap.

Leietakere er (meget) godt ivaretatt gjennom regler i husleieloven som utleier ikke kan sette til side. Men hvis du som leietaker ikke kjenner til dette kan du fort risikere å føye deg etter det utleier krever selv om du ikke har plikt til det.

Utleiere er de som må være mest oppmerksomme når de leier ut egen eiendom. Som nevnt i forrige avsnitt har leietakere et meget sterkt leievern og man må kunne reglene for å unngå å bli frarøvet flere rettigheter over egen eiendom enn de loven allerede har tatt.

 

Er du oppsagt fordi utleier skal bruke boligen selv?