Rettshjelpsforsikring - i din villa, innbo eller bilforsikring

De aller fleste villa- og innboforsikringer har en rettshjelpsforsikring som dekker en stor del av forsikringstagerens utgifter til advokat ved en tvist.

Hvor mye som dekkes varierer fra forsikringsselskap til forsikringsselskap men de tar alle en egenandel på rundt 3.000,- til 5.000,- Videre dekker de 80% av utgiftene opptil et beløp rundt 80.000,- til 100.000,- Du må altså selv betale 20% av regningen pluss egenandel, men det er likevel noe annet enn å risikere å betale alt. (Se regneeksempel i PDF filen på denne siden)

Når forsikringen inntrer varierer, men det må være en konkret tvist og gjelder ikke ved generell rådgivning. Vi hjelper deg med å kontakte ditt forsikringsselskap for å undersøke om din sak dekkes.

Les mer om rettshjelpsforsikringen i dine egne forsikringsvilkår eller

 

 

 

Les mer om rettshjelpsforsikringen i denne PDF-filen (Kilde: Advokatforeningen)

   
 

  

E-mail: post@advokatfjeldstad.no