Organisering av rettsapparatet i Norge - sivile saker - straffesaker


Sivile saker

Gå til "Domstol.no" som er domstolenes egen hjemmeside ved å trykke på denne linken

 

Straffesaker

Mens man i de sivile saker som oftest møter to privatpersoner eller næringsdrivende på hver sin side har man i strafferetten andre aktører. Her er det offentlige representert ved politiet eller påtalemyndigheten som går til sak mot en av borgerne, et firma eller andre som oppholder seg i landet eller på annen måte har en tilknyting til et straffbart forhold.

Formålet med saken er som oftest å få fastsatt en straff, f.eks. fengsel eller bot, men det kan også være andre tiltak som begrenser den enkeltes frihet. Eksempler på sistnevnte kan være forvaring, besøksforbud eller hjemmesoning.

 

 

 

 

E-mail: post@advokatfjeldstad.no