Rettshjelpsforsikring

Har du innbo- eller villaforsikring? I så fall får du i mange tilfeller dekket ca. 80% av advokatkostnadene ved en tvist.

Det må betales egenandel, og det er begrensinger, men svært mange har hatt god nytte av denne - for mange ukjente - fordelen av forsikringen.

For enkelte har rettshjelpsforsikringen vært avgjørende for at de kunne saksøke motparten og gjenopprette urett.

Vi tar gratis kontakt med ditt forsikringsselskap for å undersøke om din forsikring vil dekke utgiftene i saken.

 

Ta kontakt for mer informasjon om rettshjelpsforsikring på tlf. 415 000 33 eller send e-post til: post@advokatfjeldstad.no

 

Presentasjon

Advokatfirmaet Fjeldstad er et ungt firma opprettet i juli 2010. Vi utfører juridisk rådgivning og prosedyre for privatpersoner og bedrifter samt eiendomsmegling.

Vår bistand kan deles i tre kategorier hvor den første er norsk juss med spesiell vekt på fast eiendom, bolig, arv/familie/skifte, samt at vi tar forsvareroppdrag i straffesaker.

Advokat Fjeldstad har fransk advokatbevilling og har som én av svært få norske advokater tillatelse til å føre saker for franske domstoler. Gjennom vårt nettverk av franske advokater og notarer kan vi tilby juridisk kompetanse innen de fleste fagområder, men det er hovedsaklig fast eiendom, arv/skifte og eiendomsmegling vi befatter oss med til daglig.

 

Den tredje kategorien er eiendomsmegling i Oslo, og vi bistår med hele salgsprosessen eller bare kontraktskriving og oppgjør. Som fransk advokat får vi også inn eiendommer til salgs i Frankrike og bistår med å selge disse til nordmenn.

Samarbeidspartnere

I tillegg til å være medlem av advokatforeningene i Norge og i Frankrike er vi samarbeidsadvokat med Huseiernes Landsforbund. Det innebærer bl.a. at vi tilbyr medlemmene redusert pris (20%) på våre norske timepriser samt en halv times gratis konsultasjon.  
 
 

 

   
 
 

Vi er medlemmer av Norsk-Fransk Handelskammer og Norges Eiendomsmeglerforbund

 

 

 
   
   
 
  Gå til toppen av siden / temaet

 

Priser og vilkår

De fleste oppdrag utføres og faktureres på bakgrunn av medgått tid (timepris), men vi kan i en del sakstyper gi fast pris.

I de aller fleste innbo- og villaforsikringer er det inkludert "Rettshjelpsforsikring" som dekker en stor del av dine advokatkostander ved en eventuell rettsak. Ta kontakt så ser vi om det gjelder i din sak.

Har du liten inntekt og formue kan du på visse vilkår få dekket utgifter til advokat med fritt rettsråd og fri sakførsel.

   
 

Vi besvarer ofte spørsmål gratis på telefon og e-post hvor svarene er enkle og ikke forutsetter særlige undersøkelser.

I noen tilfeller tilbyr vi å føre saker for retten uten å ta betalt for det juridiske arbeidet dersom kunden taper saken. Faktiske kostnader som rettsgebyr, transport, sakkyndige vitner og lignende må kunden likevel betale. Likeledes tar vi betalt med en på forhånd avtalt sum dersom saken vinnes helt eller delvis. (No cure, no pay).

Timepriser til forbrukere - norske saker

Timeprisene avhenger av flere forhold hvor blant annet sakens kompleksitet er en faktor for fastsettingen.

Satsene varierer fra kr. 965,- + mva. for saker som går etter fri rettshjelp og offetnlige satser til kr. 2.000,- + mva. (Inklusive moms utgjør det henholdsvis kr. 1.206,25 til kr. 2.500,-)

Selv om spennet er ganske stort kan vi si at de fleste sakene vi behandler faktureres med en timepris på mellom kr. 1.500,- til kr. 2.000,- + mva. (Inklusive moms utgjør det henholdsvis kr. 1.875,- til kr. 2.500,-)

  Gå til toppen av siden / temaet

 

Fritt rettsråd

I henhold til lov om fri rettshjelp kan du for visse saker gis rett til noen timer gratis advokatbistand som dekkes av det offentlige (fri rettshjelp).

 

Fri rettshjelp (fri sakførsel)

I henhold til lov om fri rettshjelp kan det for visse saker gis rett til advokatbistand som dekkes av det offentlige (fri rettshjelp). Noen sakstyper kvalifiserer alltid for fri rettshjelp, mens andre sakstyper forutsetter at klienten ikke har inntekt eller formue over hhv. kr 246.000 (enslige), kr 369 000 (ektepar, reg. partnere, m.m.) og kr 100.000 (nettoformue). Fylkesmannen kan i visse tilfelle gjøre unntak fra grensene.

Nærmere informasjon om fri rettshjelp kan fås hos Fylkesmannen eller ved vårt kontor. Kunden oppfordres til å ta spørsmålet om fri rettshjelpsdekning opp med advokat Fjeldstad for en konkret vurdering.

  Gå til toppen av siden / temaet

 

 

 

Advokaten

Advokat Fjeldstad har lang erfaring med eiendom- og arverettslige problemstillinger og bistår sine kunder med rådgivning, forhandlinger og prosedyre for domstolene i Norge og Frankrike.

Advokat Fjeldstad har bodd flere år i Frankrike og har utviklet et nettverk av franske advokater og notarer. Dersom han selv ikke har tilstrekkelig kompetanse på det ønskede fagfeltet kan han være behjelpelig med å finne kompetente og engelsktalende franske advokater.

 
   

Fjeldstad har også kompetanse innen strafferett. Han begynte å arbeide med dette på slutten av 1980-tallet som lensmannsbetjent og har senere lang fartstid i faget som henholdsvis politijurist (aktor) og Krigsadvokat for Sør-Norge. Tilsammen har han prosedert over hundre saker for domstolene. Hovedsakelig for tingretten men også for lagmannsretten. I studietiden spesialiserte han seg på strafferett og skrev avhandling om straff ved promillekjøring som ble utgitt i 1993. Se mer informasjon om promillekjøring på våre internettsider www.promillekjøring.info

 

Advokat Fjeldstad har praktisert som jurist siden 1993. Han har bl.a. arbeidet som:

- Advokat (Norsk advokatbevilling 2002/Fransk advokatbevilling 2012)

- Krigsadvokat for Sør-Norge

- Politiinspektør i Internasjonal seksjon i Politidirektoratet

- Påtaleleder (sjef for politijurister)

- Politifullmektig/politiadjutant/politiadvokat

- Juridisk rådgiver i Innsynsutvalget (Underlagt tidl. Justis- og politidepartementet)

- Lensmannsbetjent, begravelsesagent m.m.

 

  Gå til toppen av siden / temaet